Kurs

Kategori: Uncategorised Publisert søndag 29. mars 2015

Jeg holder kurs for barnehageansatte som ønsker å ta i bruk Tryllekino.

Kurset varer 3 timer og inneholder teori og praksis.

Pris er 7990.- for 20 personer, 8990.- for 30 personer.

 

DET ER SÅ MYE KJÆRLIGHET I ORD OG SANG

 

I foredraget mitt presenterer jeg Tryllekino som er en sjarmerende "vintage aktivitet" og et fint verktøy som kan brukes for barn mellom 2 og 8 år.

Tryllekino fungerer med en analog, bærbar lysbildefremviser og celluloid film. Filmenes bilder danner en slags "bildebok" som skal leses høyt og, i noen tilfeller, synges.

Aktiviteten stimulerer barna visuelt, og hjelper dem å lære språk og sanger på en intuitiv måte. Det utfordrer dem emosjonelt og intellektuelt, og inspirerer kreativiteten deres.

Den muntlige formidlingen er sjarmerende og unik, den beriker og berører barn og appellerer til undring og refleksjon.

Det å lese i mørket med lysbildefremviser har vært en kjær tradisjon i Ungarn i de siste 60 årene. Både barn og voksne liker denne aktiviteten, for den er enkel å utføre og fordi den gir en magisk opplevelse.

 

Den magiske effekten har flere elementer

 

* Eventyrets fortryllelse (Bruno Bettelheim).

* Mørket - som skjerper sansene, hjelper å holde fokus på aktiviteten, det øker interesse, åpner snarveien til forestillingsevnen og hjelper barn og voksne med å få tilgang til det hemmelige, symbolske budskapet til eventyrene. I tillegg er mørket samlende både for gruppen og for enkeltindividet.

* Glede og mestring -  inkludering og felleskap via sang (Nora B. Kulset)

* Bilder - som har flere roller - de gir ikke bare en stor visuell stimulus til barna, men de hjelper også barna til å konsentrere seg. Bilder og konsentrasjon støtter en flerfoldig forståelse av historien.

* Den magiske "kino-opplevelsen" er basert på bruk av celluloid film - som er en kombinasjon av mørke og projisert bilde. Denne kombinasjonen induserer i seeren en fysisk reaksjon, noe som er fraværende i digital projeksjon. Tryllekino hypnotiserer på en måte seere. 

* Voksnes autoritative ledelse - som bygger videre en god og varm relasjon med barna, samtidig er den fleksibel og godt strukturert. Den kan følge interessen og tempoet til barna uten at den voksne blir forvirret og mister fokus/styring av aktiviteten. 

* Levende stemme til en kjær, voksen person – som betyr trygge rammer og omsorgsfull, beroligende, kjærlig kontakt.

* Sakte og synlig bevegelse av bildene - som presenterer den kraftige og  hypnotiske rytmen i den fysiske verden.

* Den kjærlige atmosfæren - som gir rom for dialog, danner og styrker relasjonene mellom deltakerne.

 

Disse omgivelsene gjør det enkelt og morsomt å lese daglig i små grupper fra tidlig alder.

Det har en stor effekt på kvaliteten i barnehagen.

 

 

Målet for foredraget / workshopen

 

 

TEORI:  Deltakerne får innsikt  i: 

* Den strategiske betydningen av implementing av lese- og syngeaktiviteter i barnehage fra tidlig alder

* Tidlig erfaring med dramaaktiviteter i barnehagen og deres påvirkning for den mentale utviklingen til barn

* Forebyggende faktorer av Tryllekino for barn som er utsatt for ulike typer risiko (ADHD, høysensitivitet, stress, mishandling, mental sykdom, flerkulturell bakgrunn, dysleksi, autisme ol.)

* Posisjonen / rollen til Tryllekino i barnehagen - sammenliknet med andre lese- og syngeaktiviteter, som for eksempel å bruke tradisjonelle papirbøker, sangkort og digitale verktøy

* Betydningen av Tryllekino i et flerspråklig og multikulturelt arbeidsmiljø

* Tryllekinos muligheter for videre bruk i barnehage/småskole

* Tryllekinos muligheter i forhold til samarbeid mellom barnehage og hjem

 

PRAKSIS:  Deltakerne får kompetanse til bruk av Tryllekino, som betyr:

* Kunnskap og ferdigheter i bruk av Tryllekino.

          Hovedfokus er på praksis og øving. Vi jobber i grupper og øver både på de tekniske detaljene og på innholdet.

          Deltakerne får mulighet til å presentere en fritt valgt film og vi gir tilbakemeldinger til hverandre.

* Planlegging av den første Tryllekino-hendelsen i barnehagen. 

* Hvordan videre? Hva slags lek og aktiviteter kan Tryllekino inspirere til? 

* Praktiske tips til å implementere Tryllekino som en regelmessig og suksessfull aktivitet i barnehagen.

 

 

 

BIOGRAFI

Jeg er dramalærer fra Ungarn.

Jeg har også en MA i historie og undervisning fra Universitet ELTE, Budapest, Ungarn, hvor jeg også har studert filosofi, estetikk og psykologi.

I 2016/2017 tok jeg årsstudium i "Form og farge" på Rudolf Steiner Høyskolen i Oslo.

I Ungarn har jeg jobbet som lærer og sosialpedagog på skole og barnehjem, og som saksbehandler i barnevernet.

I profesjonelt teater hadde jeg prosjekter som regissør og dramaturg.

Jeg har bodd i Norge siden mars 2006 og jeg har erfaring som assistent i barnehage og småskole.

Jeg kan se både de positive og de utfordrende sidene av utdanningssektoren.  Jeg er særlig opptatt av tidlig innsats og dramaaktiviteter i en flerkulturell kontekst i barnehage og småskole.

Siden  2012  har jeg jobbet med Tryllekino. Jeg har holdt foredrag og produsert nye lysbildefilmer  med ungarske samarbeidspartnere.

Treff: 11894