Artikler

Kategori: Uncategorised Publisert mandag 23. februar 2015

Tryllekino er en erfarings- og forskningsbasert aktivitet. Det finnes mange  artikler og fagbøker som omhandler viktigheten av høytlesning, rim og regler, eventyr og sang, helt fra spedbarnsalderen.

Jeg har samlet noen av de viktigste Tryllekino-relaterte artiklene som er lette å søke opp på internett her:

 

Barn skal se - ikke bare bli sett - Solveig Østrem

Barnehagens språkmiljø - Lesesenteret

Barns lek og språkutvikling kan ikke atskilles - Utdanningsforbundet 

Bedre språk med godt forhold til pedagogen -Barnehage.no 

Bruk rim og regler for a trygge barna

Den autoritative voksenstilen - Læringsmiljøsenteret UiS

Det er viktig å lese høyt - Gyldendal  

Det er sammenheng mellom barnehagekvalitet og frafall i skolen - Aftenbladet 

Dette lærer du ved å lese for barnet ditt - Familieverden   

Eventyr og språklæring - grom  

Eventyrlesing for barn - av Kjell Totland  

Forebygging av lese- og skrivevansker i barnehagen -  UiO 

Foreldres høytlesning for barn er halvert på ti år - Aftenposten

Forsker: Tospråklighet er først og fremst en fordel for ressurssterke - Aftenposten

Født i Norge, har gått i barnehage, men kan ikke språket - Aftenposten  

Gode lesere blir smartere - Goboken   

Gode råd til leselykke - klikk.no

Helse i hvert ord - Lesesenteret UiS 

Hvorfor er sang og musikk viktig for barn og unge? - av Henriette Almåsbakk Skogmo Laila Katarina Olsen

Ikke tospråklig men halvspråklig - Kommunal rapport

Innsatsen mot frafall starter i barnehagen - Aftenposten 

Knekk lesekoden med sanger vi alle kan - Fava

Kommunikasjon, språk og tekst - Udir.no

Kultur for lesing - Lesesenteret

La ord komme i fokus - Digitale Utgivelser ved UiO (DUO) 

Les for livet - Forskning

Leseopplæringen har allerede begynt - Goboken    

Minoritetspråklige barnehagebarn - Lesesenteret UiS   

Musikk og andrespråk - Nora B. Kulset 

Ny kunnskapsoversikt - språk i barnehagen fundamentet leseforståelse

Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter - Utdanningsforbundet

Repetert lesing - Lesesenteret UiS   

Sang letter språktilegnelse for barn - Krafttak for sang

Sang og musikk kan bidra til bedre språkutvikling - Utdanningsdirektoratet

Språk i barnehagen - Utdanningsdirektoratet

Språk, identitet og personlighetsutvikling - Gyldendal

Språk og atferdsvansker sett i et minoritetsspråklig perspektiv - Utdanningsforskning 

Språk og helse - Kameratstøtte    

Språk og leseaktiviteter - Språkløyper

Språk, stimulans og læringslyst - Norsk institutt for forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring (NOVA)

Språk, tenkning og tospråklighet - av Sonil Loona (Psykolog og Seniorrådgiver ved NAFO)

Språkkartlegging, T.R.A.S. og risiko for dysleksi - masteroppgave av Hilde Skaaland UiB

Språkkompetanse går ikke ut på dato - Norsk Lektorlag

Språksvake barn får store problemer - NRK   

Språktiltak Oslobarnehagen må endres - Aftenposten

Språkvansker gir ensom lek - Forskning

STATISTIKK OM LESEVANSKER

Store forskjeller i språkforståelse mellom en- og tospråklige barn - Aftenposten

Syng for barna! - Forskning

Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen - Regjeringen

Tidlig innsats gir mindre frafall - Forskning

Tidlig læring avgjør - Dagsavisen

Tidlig læring avgjørende - Læringslivet

Treating dyslexia - Smart Kids

Vanskeligere enn antatt å være tospråklig - Utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO

Vi risikerer å miste kontakt med barna våre - Aftenposten     

Viktig med høytlesning - Familieverden 

Å ikke prioritere norsk i barnehagen er uansvarlig- Lesesenteret UiS 

Å lese for barna utvikler hjernen deres - Forskning

Å lese for livet - av Liv Villand

Å lese bøker med gjentakende mønster - Lesesenteret UiS

Å lære to språk - Norsk Helseinformatikk

 

 

Noen bøker på norsk og på engelsk:

Brudal, Paul Jan: Det ubevisste språket - psykologi og symbolbilder i folkeeventyrene 

Bettelheim, Bruno : Eventyrets fortryllelse i psykoanalytisk belysning  

Faglitteratur - NAFO HiOA

Fromm, Erich: The forgotten language: an introduction to the understanding of dreams, fairy tales and myth (PDF)

Les for meg pliiis - om barn, litteratur og språk - Lesesenteret

Ordforråd hos flerspråklige barn - av Kirsten Meyer Bjerkan, May- Britt Monsrud, Anne Cathrine Thurmann- Moe   

Sæbø, Aud Berggraf: Drama i barnehagen

 

 

Treff: 18486