Joomla Themes by iPage Complaints

Hvorfor er Tryllekino bra?

Aktiviteten integrerer språklig, visuell, emosjonell og intellektuell stimulering på en lekende, enkel og fengende måte.

Tryllekino gir en magisk opplevelse. 

I tillegg er Tryllekino en avlastende aktivitet som er enkel å gjennomføre både for norske og flerspråklige ansatte.

Tryllekino kan kalles "bildebokkino" eller "bildebokteater" fordi det er en hybridsjanger som spiller på flere kunstarter og sjangre samtidig, både bildebok - som allerede er en kombinasjon av litterære tekster og bildekunst - og film og teater.

Tryllekino gir et spesielt og intens inntrykk hos barn. Inntrykket Tryllekinoen gir er særegent fordi det passer til barnets alder, utvikling og modenhet. Dette førsteinntrykket kan sitte fast i barnets minne og være pådriver for et livslangt mønster.

I tillegg gir Tryllekino en smak på de ovenfor nevnte sjangrene på en trygg og barnevennlig måte. De første opplevelsene i et barns liv får stor betydning for barnets videre utvikling. Tryllekino kan så et livgivende frø i forhold til det å vekke leselyst og kulturell nysgjerrighet.

Den magiske "kino-opplevelsen" er basert på bruk av celluloid film, som er en kombinasjon av mørke og projisert bilde. Denne kombinasjonen induserer i seeren en fysisk reaksjon, noe som er fraværende i digital projeksjon. 

Jevnlig bruk av Tryllekino åpner en visuell vei inn til bøkene, til de gode samtalene og teaterkunsten. Den vekker tidlig leselyst og styrker konsentrasjonsevnen. Tryllekino er med andre ord en aktivitet som gjør høytlesingen til en spesiell, levende og intens opplevelse som er full av spennende øyeblikk og nærvær. 

Rytmen av de bildene som sakte beveges og den voksnes levende stemme frambringer en beroligende stemning hos barn. Tempoet på høytlesingen er avgjørende. Tryllekino gjør det enkelt for den voksne å avpasse tempoet for høytlesingen til barnas nivå, interessefokus og nysgjerrighet. Tryllekino gir på denne måten rom for samtale og dialog. Forholdet mellom barn og voksne kan styrkes gjennom denne aktiviteten.

Tryllekino skaper trygge rammer, og den egner seg meget godt for å styre overforbruk av digitale medier. Mørket bidrar til å rette inn oppmerksomheten mot det som er i fokus, og det skaper ro og nysgjerrighet - og er en igangsetter for fantasien. Fokus faller på bildene og den voksnes stemme. Det som høres og sees i mørket trer tydelig fram, og det får dermed en sterkere og dypere betydning.

Disse magiske omgivelsene støtter den voksne i formidlingen av eventyrenes viktigste, usagte, symbolske budskap til barn. På denne måten kan barn sitte igjen med et stort utbytte av høytlesingen.  

Med jevnlig, systematisk bruk av Tryllekino kan aktiviteten fungere som en strategisk tidlig innsats. Dette vil i siste instans kunne bidra til et språk- og kulturløft i det moderne, flerkulturelle, kunnskapsbaserte norske samfunnet. 

I denne videoen snakker Adrian (7) om hva han synes om Tryllekino :)

Du kan finne flere fagartikler på denne linken som begrunner hvorfor Tryllekino er bra.